HÍREK

Miért akar Tapolca önállósodni?

A tapolcai lakosság körében ismét felvetődött az önállósodás, a Miskolcról való leválás gondolata. Ennek apropóját a Vizek Völgye projekt meghiúsulása utáni továbblépés valamint a korábbi, 2005 évi leválási népszavazást követő, tőrvényileg előírt moratórium lejárta adja.

Tapolca kálváriája már a miskolci nagyipar tönkremenetelével, az 1990-es évek első felében elkezdődött, amikor a kieső városi önkormányzati adóbevételek / és az elveszett álláshelyek / pótlására a városvezetésnek gyors helyzetfelmérést követően hathatos azonnali lépéseket kellett volna tenni. Ezek elmaradása miatt azonban a város helyzete egyre romlott, ami mind a mai napig folytatódott.

Az évről-évre romló pénzügyi helyzet, Miskolc rohamosan növekvő adósságállománya miatt égetően fontos lett volna, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket és pénzeszközöket minél hatékonyabban használják fel, az erőforrásokat elsősorban a város számára bevételeket, a lakosság számára pedig munkát teremtő beruházásokra fordítsák. Ez Tapolca vonatkozásában a turizmus növekedését kiváltó beruházások lehettek volna / fürdő fejlesztés, közterület rendezés, egyéb infrastrukturális beruházások/. Ez közvetve a turizmushoz kapcsolódó vállalkozásokkal nem rendelkező helyi lakosságot is érintette volna a lakókörnyezet, a település fejlődésén keresztül.

Bár az önkormányzat által kitűzött fejlesztési célok között Tapolca esetében a turizmus fejlesztése szerepelt, az ehhez kapcsolódó döntések elmaradtak.

Már a strandfürdő 1997 évi bérbeadása is pótcselekvés, megfelelő eredménnyel nem kecsegtető kényszerintézkedés volt. Ennek 2005 évi lejárta után a fürdő területe - Tapolca közepén - elhanyagolt, a lakosságot és az ide látogatókat elborzasztó, a mai napig meglévő olyan látványossága vált, ami a turistákat, látogatókat gyors távozásra készteti.

Az elvileg 2004 évben induló Vizek Völgye projekt - aminek megvalósítási szerződését Miskolc illetékes vezetői egy erre teljesen alkalmatlan, tőkeerővel, vagyonnal és szükséges szaktudással nem rendelkező néhány fős kft-vel írták alá máig ismeretlen indokok alapján- 2007 márciusában befejeződhetett volna. A városvezetés azonban, hangsúlyozottan Káli Sándor polgármester a hosszabbítás mellett döntött, ami további egy évvel elodázta a Tapolca fejlesztésére vonatkozó döntéseket.

Bár a polgármester úr ma már úgy emlékszik, hogy a Vizek Völgye projektet Tapolca lakosságának a többsége elfogadta, ez azonban nem így történt. Valójában az egészet leerőszakolták a Tapolcaiak torkán.

2008. május 22-i városi közgyűlésen aztán a polgármester és csapata ismét előbbiekhez hasonlóan előkészületlenül és átgondolatlanul új fejlesztési tervet fogadott el a közgyűléssel, Tapolcával kapcsolatban. A dr. Nagy Kálmán országgyűlési képviselő által 2008. május 15.-én összehívott lakossági fórum kívánságait teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Ez az új terv a strand területén négycsillagos szálloda építését jelenti, hozzátartozó fürdővel, magánberuházás keretében. Megfelelő előkészítés, előzetes elfogadtatás, információk hiányában nem tudhatjuk a sietség okát. Talán ismét egy nagyon alkalmas vállalkozó jelentkezett, akinek sürgős a dolog, bár a sürgősség az eddigiek esetén csak a szerződés kötéséig tartott.

A Tapolcai fejlesztésére vonatkozó jelenlegi koncepció azonban tartalmaz minden egyebet is, ami szem- szájnak ingere. A Barlangfürdő területén további fejlesztéseket, a Garas sétány területén új nosztalgikus élmény konyhát, információs pontot, a Hejő patak völgyében táj rehabilitációt, zöld korzót, a gyermekstrand területén minőségi szórakoztató központot, a város felé eső részén új autóparkolót, az un. Kolónia területén településközpontot, a Bay-Logi Intézet előtti területre mélyparkolót, a Várhegyen kilátót, a Csónakázó-tó szigetén új vendég-látó létesítményeket, közpark fejlesztéseket és egyebeket is.

Elgondolkodtató, hogy ha 2004-ben a polgármester azzal indokolta a Vizek Völgye projekt magán vállalkozás keretében történő megvalósítását, hogy Miskolc város akkori 10 milliárd forint körüli adósságállományát nem célszerű tovább növelni, akkor most 2008-ban, a jelenlegi 24 milliárd forintot is meghaladó városi adósságtömeg esetében hogyan, miből akarja a tervezett előbbi beruházásokat finanszírozni? Vagy ez is csak ugyanúgy kezelendő, mint a korábbi tervek? Márpedig a legújabb terv jelentős része olyan infrastrukturális beruházás, ami csak önkormányzati finanszírozás mellett valósítható meg.

A május 22.-i közgyűlésen azonban megszavaztak további olyan fejlesztéseket is - pl.37 milliárd forintot meghaladó beruházási összegű villamos projekt, 15%-os önkormányzati részaránnyal és további sok százmilliós kapcsolódó munkálatokkal,- amelyek Tapolcának ismét nem hagynak pénzt. Ki tudja egyáltalán komolyan vehetők-e ezek a nagy ívű, korszakos tervek, vagy inkább a szorult helyzetben lévő városvezetés legújabb ígérethalmaza a lakosság elkábítására? A valóságban a Barlangfürdő fejlesztésén kívül- amelynek igénybevétele az átlagemberek számára már manapság is luxus és amely még csúcsszezonon kívül sem hajlandó a lakosság számára olyan kedvezményeket nyújtani mint amelyeket más magyar városok fürdői megtesznek- nem sok minden említhető, ami a városi önkormányzat pénzén Tapolcán megvalósult. Ám még ezeknél sem mindig sáfárkodik az önkormányzat jó gazda módjára a közpénzzel. A tapolcai óvoda felújítására és bővítésére történetesen kétszer annyit költött, mint amennyiért jelenleg eladható. Az utóbbi évek miskolci történéseit vizsgálva úgy tűnik mintha a városvezetés a létfontosságú munkahely és bevételteremtő beruházások ide csalogatására irányuló próbálkozásainak szinte teljes eredménytelenségét követően inkább a kirakat beruházásokra koncentrál. / Hősök tere, Szinva terasz, belvárosi díszburkolat, jégcsarnok, kultúrpalota stb. /

Ezek ugyan nem hozzák a pénzt a városnak, hanem inkább viszik, de legalább látványosak, és alkalmasak sok ember elkábítására. Természetesen az ilyen létesítményeknek mindenki örülhetne, csakhogy Miskolc helyzetében nem ezeket kellett volna jórészt kölcsönpénzből megvalósítani ahhoz, hogy a - döntően a fiatalabb és jól képzett - lakosság ne vándoroljon el.

/ Az utóbbi években átlagosan 1,1%-al csökkent Miskolc lakossága. / A tetemes adósságot pedig majd visszafizeti valamikor, valaki. Ez jelenleg már nem szempont. Pedig nem attól függ egy város fejlődése, sikeressége, hogy jobboldali /Debrecen / vagy baloldal / Nyíregyháza, Szeged / vezetésű az önkormányzat, hanem attól, hogy mennyire hozzáértő, rátermett, agilis. Ezért ez a Miskolci problémakőr - beleértve Tapolcát is _ sem politikai természetű.

Ha a város vezetése hosszú éveken keresztül sem képes saját eredményességét / vagy eredménytelenségét / áttekintve és értékelve megújulni, akkor nem csodálkozhatunk azon, ha a hasonló magyar városok fejlődését is tekintő lakosság saját kezébe veszi a döntést és a él a törvények adta jogával.

Lehet-e hinni az újabb megalapozatlan ígérethalmaznak-, amivel a városi önkormányzat nyilvánvalóan az ismételt leválási törekvések híreinek kiszivárgása miatt rukkolt elő ilyen sebbel-, lobbal, vagy a városrész leválása, önállósulása inkább a megbízható megoldás?

Ez itt a kérdés!

Tapolca nem átlagos adottságú önálló település lehetne. Mind a fejlődési lehetőségei, mind lakosságának anyagi helyzetéből fakadó bevételei jó távlatokat nyithatnak. Idáig az innen származó adóbevételek városhoz jutó részének csak a töredékét fordította Miskolc, Tapolcára.

Az önállósodással ez a lehetőség jelentősen megnőne. A lehetőséggel pedig élni kell!

„ Segíts magadon, az Isten is megsegít”

- - - - - - - - - -

Helyi népszavazást akarunk!

A miskolctapolcaiak egy része ismét úgy gondolja, nekik jobb lenne Miskolc nélkül. Ezért megint helyi népszavazást kezdeményeztek, amelyen arról döntenének, leváljanak vagy sem a városról. A szükséges dokumentumokat már eljutatták a jegyzőhöz, most válaszra várnak. Amennyiben megkapják az aláírásgyűjtő-íveket, és sikerül a megfelelő aláírást összegyűjteniük, akkor ősszel - az országos népszavazással - együtt szeretnének dönteni Tapolca sorsáról - mondta lapunknak Feith Károly, a Miskolctapolca Idegenforgalmáért Alapítvány elnöke, aki egyik kezdeményezője is a népszavazásnak.

- - - - - - - - - -

Mit szeretnénk?

A Tapolcaiak a strand területére, strandot, élményfürdőt, uszodát szeretnének, meg kell kérdezni a véleményünket minden helyi kérdésben, a civil szervezetek tagjai is mindig mondják el javaslataikat.

Természetesen vannak, olyan vállalkozók, akik a rossz gazdasági helyzetben is fejlesztenek, nekik csak köszönet járna ezért, mert évek óta ebben a szakmában tevékenykednek, és saját pénzüket kockáztatják, dolgozókat alkalmaznak, munkahelyet teremtenek. Ehhez értenek, nem akarnak a mezőgazdasággal, gépgyártással foglalkozni, itt ezen a területen ennek van létjogosultsága, csak mindent jobban szeretnének csinálni, mint ami most van.

Két évvel ezelőtt 150 millióért megcsinálták vízforgatóval a strandon a medencét, de csak 2 hónapig működött, ma már romokban hever, és zárva van a strand, a nyári 40 fokos melegben is, ilyen gazda a város, ennek mi értelme volt?

Nem az augusztus 20 strandra kellene egy milliárd forintot költeni, mert ott nincs turista, étterem, szálloda, az egy lepukkant környék, ide kellene hozni azt a pénzt Tapolcára.

Bolt feltétlenül kell, nem csak a helyi lakosoknak, hanem az ide érkező turistáknak is. Kistokajban annyian laknak, mint Tapolcán, mégis van egy szép boltjuk, pedig ott nincs annyi turista, mint itt.

Az óvodát néhány éve bővítették, 100 millió forintot költöttek rá, de jelenleg 50 milliót sem ér, ja és nem volt elég pénz a tornateremre, erre a szülőktől kunyerálták össze a pénzt, fűtésre, világításra, berendezésekre.

A parkoltató ember ellen is tehetetlen a város, engedély nélkül lop évek óta, országos botrány volt a kocsi feltörések, és szállodájának a vízhangja, de ennek ellenére ma is folyamatosan károsítja a várost.

átszótér maradhatott volna a régi fa szerkezetű, de volt a városban egy elfekvő készlete azt hozták ide, pedig az jó lett volna a Hejő ligetben is,akkor nem lenne ilyen zsúfolt ez a része Tapolcának, a minősége elég vacak, mert nyáron nagyon süti a gyerekek fenekét a csúszda, nem lehet rajta szórakozni, éjszakára a világítást is ki kellene kapcsolni, ezen a területen.

stb...

- - - - - - - - - -

Ön egy győztes városban él?

Miskolc leszámolt az "acélváros" arculattal, Siófok már nemcsak nyáron vonzza a turistákat, Balatonfüred pedig ideális pihenőhely a nyugalomra vágyóknak - derül ki egy friss kutatásból. Ez a három város lett a Városimázs Toplista 2007 nyertese. Az Image Factory és az Observer Médiafigyelő azt vizsgálta, hogy 2006 októbere és 2007 októbere között hogyan javítottak arculatukon itthon a 10 ezer főnél nagyobb városok. A települések méretétől függően három kategóriában hirdettek győztest kedden, annak alapján, hogyan szerepeltek a lapokban, rádiókban, tévékben és az interneten. A megyei jogú városok közül Miskolc szerepelt a legjobban. A borsodi megyeszékhelynek sikerült elérnie, hogy már nem az iparváros képe ugrik be róla az embereknek elsőként, hanem például az Operafesztivál vagy a Kocsonyafesztivál - mondta Bognár Ákos, az Image Factory kreatív igazgatója. A második helyen Szeged végzett, míg a harmadikon Debrecen.

- - - - - - - - - -

Aqua Palace Élményfürdő

Hajdúszoboszlón a jövőben 2,25 milliárd forint európai uniós támogatással, 4,5 milliárd forintos összköltségvetésből példátlan gyógyhelyi fejlesztés valósul meg. A gyógyfürdő fejlesztésére a város önkormányzatának majdnem kizárólagos tulajdonában álló Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. nyújtott be pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A támogatási szerződés aláírására április 29-én került sor ünnepélyes keretek között.

- - - - - - - - - -

Esztergomban hatcsillagos hotel épülhet

Az esztergomi Prímás-szigeten kapna helyet Magyarország első hatcsillagos szállodája.

Zoboki Gábor, a Művészetek Palotája tervezőjének elképzelései alapján az épület hét lakótoronyból állna, és összesen 230 szobája lenne. A fürdő-, wellness- és spa- szolgáltatások mellett egy konferenciaközpont is helyet kaphat majd. A hotel különlegessége, hogy gátrendszertől függetlenül áll majd a Dunán, árvíz esetén pedig úszik rajta. A város képviselő-testülete már jóváhagyta a terveket, így a szállodát két-három év múlva átadhatják.

- - - - - - - - - -

13 százalékkal több külföldi vendégéjszaka a wellness-szállodákban

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 328 ezer külföldi vendég 845 ezer vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken az idei január-februári időszakban.

Ez a vendégek számának 15, a vendégéjszakák számának 7 százalékos növekedését jelenti. A tavalyi időszakhoz képest a jelentősebb küldő országok közül Németországból és Ausztriából kevesebben érkeztek az év elején. Romániából, Oroszországból és Nagy-Britanniából azonban jelentősen nőtt a forgalom 2007 január-februárjához képest. Az Európai Unióból érkezett vendégek száma 16, a vendégéjszakák száma pedig 9 százalékkal emelkedett. A külföldiek által eltöltött vendégéjszakák - az egycsillagosok kivételével - minden szállodatípusban emelkedtek, a legintenzívebb, 13 százalékos növekedés a wellness-szállodákra volt jellemző.

Január-februárban 430 ezer belföldi vendéget és 947 ezer belföldivendég-éjszakát regisztráltak kereskedelmi szálláshelyeink. A tavalyi azonos időszakhoz képest ez a vendégek számának 6,4 százalékos növekedését, míg a vendégéjszakák számának 0,7 százalékos csökkenését jelenti. A belföldivendég-éjszakák száma - a háromcsillagos szállodák kivételével - az összes szállodai kategóriában emelkedett, a bővülés összességében 4,8 százalékos volt.

A kereskedelmi szálláshelyek összesen 28 milliárd forint bruttó árbevételt értek el az idei első két hónapban, ami folyó áron 7,8 százalékos növekedés. A szállásdíjbevétel (14,5 milliárd forint) 12,5 százalékkal nőtt az időszakban. A kiadott szállodai szobák bruttó átlagára 14 550 forint, az egy kiadható szobára jutó bruttó árbevétel 4276 forint volt. A szállodák átlagosan 36,5 százalékos szobakihasználtsággal működtek január-februárban, ami 1,5 százalékpontos javulás a tavalyi azonos időszakhoz képest.

2008. január-februárban 2875 millió forint értékben váltottak be üdülési csekket a különböző szolgáltatóknál, ebből 1327 millió forint értékben a kereskedelmi szálláshelyeknél. A beváltott csekkek értéke az összes árbevétel 4,8 százalékát adta.

- - - - - - - - - -

"Európa Floridája" Velence és Trieszt között

Az olasz csizma száránál fekvő, hozzánk legközelebb eső Friuli-Venezia-Giulia tartomány híres tengerparti üdülőhelye, Lignano Sabbiadoro, az Udinei Kereskedelmi Kamarával karöltve nagyszabású kampányt indít a magyar turisták megnyerésére. Április 7-én Budapesten indult a roadshow, amelyet debreceni és győri bemutatkozások követnek. Magyar lapokban is felhívják a figyelmet a tengerpartra, amelyet Hemingway "Európa Floridájának" nevezett, és amely könnyen elérhető Magyarországról az új Budapest-Trieszt fapados járattal, amelyhez transzfert is biztosítanak. A homokos, lassan mélyülő tengerpart gyermekes családok számára ideális; míg a kicsik a vízben, vagy a 6 tematikus park valamelyikében szórakoznak, este a szülők a szüntelenül zajló "beach-partik" mozgalmasságát élvezhetik. A part mentén 19 "beach office" nyújt felvilágosítást és szolgáltatásokat. Az aktív turizmust kedvelők válogathatnak a tenisz, a lovaglás, a vitorlázás, a számtalan vízi sport, és a golfozás között. Lignano Sabbiadoroban 6500 vitorlás kikötőhelyet tartanak nyílván. 2005-ben Lignanoban rendezték meg az European Youth Olympic Festivalt, az akkori 30 millió eurós beruházások mind a turizmust szolgálják. A szenior korosztályt és a természetkedvelőket a Tagliamento-folyón, és a Marano -lagúnákban szervezett hajókirándulások várják. Kedvelt Lignano termálfürdője is, ahol a Thalasso-terápiát alkalmazzák sikerrel. Az elegáns üdülőhelyek kiváló adottsággal rendelkeznek kongresszusok bonyolítására is. A kultura iránt érdeklődők számos közeli történelmi városban (Udine, Aquileia, Cividale, Trieszt, Velence) barangolhatnak. A tartomány 3 országgal határos, így osztrák és szlovén célpontok is könnyen elérhetők innen.
( www.lignanosabbiadoro.it )

- - - - - - - - - -

Égető szükség lenne érdemi intézkedésekre

A turizmus területét érintő aktuális témákról - a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégia (NTFS) megvalósításáról, a Tourinform irodák helyzetéről - beszélgetett a meghívott újságírókkal április 4-én, a Symbol Étteremben Bánki Erik FIDESZ-es országgyűlési képviselő, a Sport- és Turisztikai Bizottság (STB) elnöke.

Az NTFS megvalósításának kérdése a március 11-i STB ülésén is napirenden szerepelt, ahol hiányolták egy ágazati fejlesztési programot a ROP-os pénzek elosztása előtt. 2006-ban nem írtak ki pályázatokat, a 2007-es pályázatok beadási határideje pedig ez év márciusa volt, ezzel a 2007/2013-as uniós pályázati források lehívásából két év kiesik. Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter gyorsabb, rugalmasabb eljárásokat ígért, amelyekből nem sok valósult meg. Gondot jelent, hogy a Turisztikai Célelőirányzat (TC) forrása is egyre kevesebb, márpedig sok kistérségi, egyedi projekt ebből lenne támogatható, a ROP-os kritériumba nem férnek bele, de azokban a régiókban is innen kaphatnának támogatást, ahol többszörös túljelentkezés figyelhető meg a kiírt pályázatokra. A kiemelt projektek megvalósításai lassan haladnak; a döntések megszülettek, de érdemi előmozdulás nem történt. Bánki Erik úgy látja, szervezetlenség és fejetlenség uralkodik a turizmus állami irányítási szintjén. A turizmustörvénnyel kapcsolatban - amelyet ugyan már kitűztek, aztán mégis levettek a parlament tavaszi ülésszakának napirendjéről - szintén borúlátó Bánki Erik, véleménye szerint idén e témában sem várható már előrelépés. Aggasztónak tartja a TDM-ek létrehozásában tapasztalható csúszásokat is, noha ezeknek a szervezeteknek kiemelt szerepük lenne többek között a forráselosztások koordinálásában.

Jelenleg 145 működőképes Tourinform iroda létezik Magyarországon, de a helyzetük válságállapotban van: az irodákat az önkormányzatok tartják fenn, de azok költségvetése egyre több helyen az ellehetetlenülés határán áll. 2001-2003 között a Magyar Turizmus Zrt. közvetlen támogatást nyújtott az irodahálózat fenntartására, 2004-től azonban ez is megszűnt. Bánki Erik szerint egy vegyes, hármas szintű (állam, önkormányzatok, vállalkozások) finanszírozási rendszer jelenthet megoldást. A TC minimum 3 százalékát erre a célra kellene fordítani.

Egy felmerülő kérdés kapcsán a képviselő elmondta: hiú ábránd lenne azt hinni, hogy a turisztikai szolgáltatók számára kilátásba helyezett áfa-csökkentés egyértelműen a fogyasztói árak csökkentését is jelentené. A cél az, hogy a szakmai vonalat a fejlesztések, felújítások forrásának megteremtésével versenyképessé tegyék. A szakmai szervezetekkel kellene egyeztetni, hogy vajon az áfa csökkentése, vagy a járulékcsökkentés segítene-e nekik jobban.

- - - - - - - - - -

Mit ér a forint külföldön?

A Travelline turisztikai portál több szempontot ("Big Mac index", benzinár, szállodai szobaár, belépőárak) figyelembe véve összehasonlítást készített hazánkról és néhány kedvelt turisztikai desztinációról, hogy kiderítse honfitársaink forintjai a nyaralásuk során hol mennyit érnek.

A pénz értékének mérésére, illetve az árak nemzetközi összehasonlítására az 1980-as években találták ki az úgynevezett Big Mac indexet. A ma már a világ 120 országában kapható hamburgert mindenütt ugyanazokból az alapanyagokból készítik el, így az ára elvileg alkalmas egy valuta erősségének vagy gyengeségének a pontos meghatározására. A hazai Big Mac mindössze 7 százalékkal olcsóbb az Amerikában gyártottnál, de messze felülmúlja a magyarok által gyakran látogatott országok legtöbbjének Big Mac-árait. Hasonló képet kapunk a benzinárak összevetése során is. A 2008. márciusi adatokat figyelembe véve Magyarország vezető helyen áll a térségben, és felülmúlja Ausztriát is. Az írás szerint a szálláshely-költségek a hazai árakhoz viszonyítva Európában szinte mindenhol magasabbak, kivéve Bulgáriát.

- - - - - - - - - -

Magyarország kedvelt úti cél az olaszok körében

A Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével számos olasz utazási magazin ajánlja tavaszi úti célul Magyarországot és Budapestet olvasóinak.

A Qui Touring lap - amelyet többek között a Touring Club Italia félmillió, visszatérő, igényes klubtagja is kézhez kap - egy 10 oldalas mellékletben mutatja be Budapest nevezetességeit. Az utazóközönség- hez szóló magazin, a Partiamo, februári és márciusi számában is ajánlja Budapestet, amely a márciusi szám címlapján is szerepel. Az InViaggio utazási magazin Magyarországot, Ausztria és Portugália mellett ajánlja, mint húsvéti úti célt. Az Alitalia légitársaság fedélzeti magazinja, az Ulisse pedig Budapest történelmi gyógyfürdőit mutatja be a wellness rovatában. A Magyar Turizmus Zrt. 2008. évi marketingtervében Olaszország a legjelentősebb küldőpiacok között szerepel. Olaszország 493.402 vendégéjszakával - Németország, Ausztria, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok után - Magyarország ötödik legjelentősebb küldőországa volt 2007-ben.

- - - - - - - - - -

Legjobb magyar szállodák 2008

Idén a független zsűri ismét kiválasztja Magyarország 100 legjobb szállodáját. A listát a "Legjobb magyar szállodák 2008" című exkluzív kivitelű, háromnyelvű (magyar, angol, német) katalógusban jelentetjük meg 30 ezer példányban, amelyben minden magyarországi szállodának lehetőséget biztosítunk a bemutatkozásra. A katalógus végén külön felsoroljuk a kiadványban megjelenő, konferencia-lehetőséggel rendelkező szállodákat (termek száma, kapacitás, technika stb. adatok megjelenítésével). A "Legjobb magyar szállodák 2008" kiadvány még a főszezon előtt piacon lesz, és egész évben hirdetjük.

Ha felkeltettük érdeklődését, keresse Szeredi Zitát!

Elérhetőségek:
Tel: (1) 430-45-18
Mobil: 30 822 92 09
E-mail: szerediz@vendeg.hu

- - - - - - - - - -

Tisza-tó: kevés horgász érkezik

Az idei esztendő első hónapjaiban a Magyar Országos Horgász Szövetség adatai szerint 2007 hasonló időszakához képest 47 százalékkal kevesebben váltottak horgász jegyet a Tisza-tóra.

Ennek oka, hogy a kerékpárút kiépítése miatt semmilyen járművel nem lehet felhajtani a gátra. A Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ezért négy szakminisztériumhoz fordult levélben segítségért. Ez a helyezet a Tisza-parti települések közül erőteljesen sújtja Poroszlót, Tiszanánát, Sarudot, Újlőrincfalvát és Kiskörét. Így jelenleg csak gyalog lehet megközelíteni a csónakkikötőket, és a horgászok is csak gyalogszerrel juthatnak el a vízig. Várják tehát a szaktárcák segítségét, és a társulás legközelebbi ülésén újra tárgyalnak a témáról.

- - - - - - - - - -

Eger: megnyílt az impozáns Agria Park

Pénteken megnyitották a nagyközönségnek Eger belvárosához közel, az egykori dohánygyár területén épített Agria Parkot.

A monumentális kereskedelmi és szórakoztató központ a város új büszkesége. A beruházó Wallis Ingatlan az egri önkormányzattal együttműködve arra törekedett, hogy a múlt értékeinek megőrzésével hozzon létre a modern kor igényeinek megfelelő legkorszerűbb megoldásokat. Arra törekedtek, hogy az épületegyüttes helyén egykor volt piactér és dohánygyár értékei közül a lehető legtöbbet őrizzék meg. A bevásárlóközpont ötszáz embernek biztosít munkát, a fenntartó személyzet száma pedig száz. Az épületben éttermek és a Cinema Agria Mozi is helyet kapott. Ez utóbbi helyen naponta 10-12 előadást tartanak az érdeklődőknek.

- - - - - - - - - -

Hazánk nyolcadik leglátogatottabb városa Debrecen

Az elmúlt évek fejlesztéseinek (sétálóövezet, Főnix Csarnok, Kölcsey Központ, MODEM modern művészeti galéria) köszönhetően 30 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma Debrecenben és a város hazánk nyolcadik leglátogatottabb városa lett, mondta el az Utazás kiállítás nyitónapján tartott sajtótájékoztatón Pajna Zoltán alpolgármester.

Idén új szálloda is nyílik a városban, az ötcsillagos Hotel Divinus. A MODEM Leonardo da Vinci kiállítása 160 ezer látogatót vonzott. Remélhetően hasonlóan sikeres lesz a 2008. április 21. és július 6. között megtekinthető Aba-Novák Vilmos életmű kiállítás is. Az alpolgármester elmondta: számos 2009-es világverseny megrendezésére pályázik a város, és örömükre szolgál, hogy a Dakar Series Central Europe Rally egyik állomása április 23-án Debrecen lesz.

- - - - - - - - - -

Austrian: pontosságban az élen

Jelentosen az európai átlag felett teljesített az Austrian Airlines Csoport pontosságát tekintve 2007-ben, az Európai Légitársaságok Szövetsége (AEA) által frissen kiadott, a teljes 2007-es évre vonatkozó statisztikája szerint.

- - - - - - - - - -

2011-re 20 millió utasra bovül Ferihegy kapacitása

A Ferihegyi repülotér háromlépcsos fejlesztésének eredményeképpen 2011-re 20 millióra növekedhet a reptér jelenleg 8 milliós utaskapacitása.

- - - - - - - - - -

Magyarország-plakátok Berlinben

Több mint 100 óriásplakát hirdeti Magyarországot az ITB elott és alatt Berlin forgalmas pontjain.

- - - - - - - - - -

Még ezen a héten lehet pályázni az EDEN-re

Régiónként három-öt érdeklodo volt eddig az Európai Bizottság EDEN pályázatára - tudta meg az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumtól a Világgazdaság.

- - - - - - - - - -

A törvény erejével

A tegnapi rendezvényen Kovács Miklós szakállamtitkár elmondta, hogy a turizmustörvény márciusban kerülhet a kormány elé.
A korábbi ígéreteknek megfelelően a vendéglátás ágazat hamarosan átkerülhet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium hatáskörébe a gazdasági tárcától, mivel azonban ehhez kormányhatározat szükséges, ennek konkrét időpontját még nem lehet tudni.

- - - - - - - - - -

Több külföldi vendég, azonos számú vendégéjszaka mellett

A kereskedelmi szálláshelyeken a 2007-ben a külföldi és a belföldi vendégek által eltöltött éjszakák együttes száma csekély mértékben változott (1%-kal nőtt) 2006-hoz képest a Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint. 2007-ben 3,4 millió külföldi vendég 10 millió vendégéjszakát töltött el a kereskedelmi szálláshelyeken.

A vendégek száma 3 százalékkal nőtt, a vendégéjszakák száma nem változott az előző évhez képest. A 2006 februárja óta tartó, folyamatos visszaesést jelző trend 2007 augusztusában fordult meg.

A vendégforgalom szerkezete is módosult: az öt legnagyobb küldő ország mindegyikének forgalma csökkent, ugyanakkor Franciaországból és Spanyolországból többen érkeztek hazánk kereskedelmi szálláshelyeire, mint 2006-ban. A szomszédos országok közül legnagyobb mértékben a Romániából érkezők vendégéjszakái bővültek (+43%), visszaesés csupán az osztrákok esetében volt (-2,0%). Az Európai Unióból érkezett vendégek száma kismértékben emelkedett - 2,6%-kal -, miközben a vendégéjszakák száma 0,9%-kal csökkent a korábbi év azonos időszakához képest. A szállodákban eltöltött vendégéjszakák esetében csupán a két- és egycsillagos kategóriákban figyelhető meg jelentős csökkenés (25, 22%), az összes többinél kismértékben nőtt a vendégéjszakák száma. Szállodatípusok szerint a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a wellness-szállodák esetében mutatta a legnagyobb emelkedést (6,3%), amelyet az apartmanszállók követnek 3,4 százalékos növekedéssel.

- - - - - - - - - -

Tavaszi ízkavalkád Tokaj-Hegyalján

2008. március 1. és április 6. között számos programmal várja Tokaj-Hegyalja a vendégeket.
Öt héten keresztül öt étterem (Tokaj: Toldi Fogadó, Bonchidai Csárda, Degenfeld Étterem, Erdőbénye: Hotel Magita Étterme, Tállya: Oroszlános Borvendéglő) különleges bor-gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket, miközben négy település (Tokaj, Bodrogkeresztúr, Erdőbénye, Tállya) borászai kínálják borkóstoló programjaikat. Bemutatkozik többek között a Bocskai Pince, a Hímesudvar és a Szerelmi pincesor több pincéje is. Emellett számos kulturális csemegével is szolgálnak a települések, kádárbemutatók, húsvéti játszóház, családi programok és ismeretterjesztő előadások várják az érdeklődőket. Utazási irodák, illetve csoportok részére a Tourinform Tokaj igyekszik az igényeknek legmegfelelőbb programajánlatot kialakítani. A kínálat folyamatosan bővül, az aktuális ajánlatok elérhetők a www.tokaj-turizmus.hu oldal Tavaszi ízkavalkád rovatában.

- - - - - - - - - -

Ifjúsági túraajánlatok Szabolcs-Szatmár-Beregben

A napokban jelent meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Tourinform irodájának kiadásában a térség "Ifjúsági turisztikai ajánlatok" katalógusa.
A stílszerűen környezetbarát papírra nyomott, 24 oldalas kiadvány a régió gyalogos, kerékpáros és vízi túra útvonalairól, továbbá nevezetességeiről tájékoztat. A prospektusban bőséges szolgáltatói jegyzék is helyet kapott, amelyben az ajándékboltoktól a kölcsönzőkig szinte mindent megtalálhat a kíváncsi látogató. A katalógust a központi képanyagon kívül Molnár Attila Baedecker tíz egyedi fotójával illusztrálták.

- - - - - - - - - -

30. születésnapi rendezvénysorozat a Tisza-tónál

A Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság közbenjárásra az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Államtitkársága 2008-ban további 12 millió forinttal támogatja a régió kiemelt eseményeit 2008-ban.

Így ebből a keretösszegből fedezik többek között a Tisza-tó Monográfia elkészítését, a Tisza-tó Konferencia megszerezését, a Tisza-tó az Utazás kiállításon történő bemutatkozását, a Tisza-tó Üdülési Katalógusának minél nagyobb példányszámban történő nyomtatását, valamint a 30. születésnapi rendezvénysorozatot.

- - - - - - - - - -

Miskolc és Gyula mellett idén Tokaj nyerte el a Kultúra Magyar Városa címet.

Májer János, Tokaj város polgármestere nagy jelentőséget tulajdonít a díjnak, hiszen az utóbbi években nemcsak színvonalas kulturális rendezvényeket sikerült Tokajba hozni, kiváló művészek részvételével, hanem a város és a tágabban vett környék művészet pártoló közönségét is sikerült mozgósítani. Tokajban az elmúlt esztendőkben sikerült egy kulturális beruházási dömpinget is elindítani. Sikerrel működik a Zsinagóga, más nevén a Kulturális és Konferencia Központ. A Városi Könyvtár a klasszikus könyvtári funkciók mellett olyan rendezvényeket szervez, amelyek képesek a város lakosságának minden rétegét megszólítani. Épül a város körüli nagyrégió számára a Paulay Ede Városi Színház, amely befogadó színházként működik majd. A város a kiemelt uniós projektekből 2,2 milliárd forintos összberuházással megépítheti a 2400 fő befogadási képességű Fesztiválkatlant, ami a tervek szerint két év múlva valósul meg a Patkó bányában. (www.tokaj.hu)

- - - - - - - - - -

Észak-magyarországi RIB

Az Észak-magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság "Észak-Magyarország turizmusáért nívódíjjal" jutalmazza azokat a belföldi természetes és jogi személyeket, önkormányzatokat és Tourinform irodákat, amelyek az észak-magyarországi régióban kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a régió turizmusának fejlődéséhez. A 2007-es év díjazottjait előreláthatólag 2008. február 5-én részesítik az elismerésben.

- - - - - - - - - -

Utazás kiállítás: több szakmai program

Számos újdonságot és még több szakmai programot ígér az idén február 28. és március 2. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban jelentkező Utazás kiállítás. A kiállítás nyitó napja ezúttal is zártkörű, szakmai nap lesz, amelyre idén először ingyenes belépést biztosít a szakközönség számára a HUNGEXPO Zrt. A kedvezményt a turisztikai szaklapokban, így a Turizmus Trend következő számában is megtalálható bónnal vagy a partnerektől kapott meghívólevéllel vehetik igénybe a turisztikai szakemberek.

- - - - - - - - - -

Egyre több szolgáltatásért fizethetünk üdülési csekkel

Közel 8000 belföldi szolgáltatónál 27 féle szolgáltatásra vehető igénybe az üdülési csekk.

Idén főként a kulturális és szabadidősport bekapcsolásával bővítik a felhasználási lehetőségeket. A belföldi szállás- és utazási költségeken túl múzeumok, állat- és növénykertek, vidámparkok belépőit, fogorvosi szakellátást, bizonyos járó- és fekvőbeteg ellátást, a fizikai közérzetet javító szolgáltatást, sportlétesítmények belépőit is fizethetjük üdülési csekkel annál az intézménynél, amely a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal (MNÜA) szerződéses viszonyban áll.

- - - - - - - - - -

Január-november: 2 százalékkal több vendégéjszaka

Az év első tizenegy hónapjában a három-, a négy- és az ötcsillagos szállodák 61 százalékos szobakihasználtsággal működtek. A folyó áron számított nettó szobaárbevétel 3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. Miközben országos átlagban 2 százalékkal emelkedett, a fővárosi szállodákban némileg csökkent a vendégéjszakák száma, áll a Központi Statisztikai Hivatal jelentésében.

- - - - - - - - - -

Nyugat-dunántúli akciókkal indul a Vizek Éve

A Magyar Turizmus Zrt. a 2006-os Nagy Ízutazás és a 2007-es Zöldturizmus Éve sikerére alapozva jövőre is folytatja a tematikus évad koncepcióját a belföldi kommunikációban, és a vizet állítja belföldi marketingtevékenységének fókuszába.

- - - - - - - - - -

Trabant-karaván várja a schengeni határnyitást

Útjára indul az a hűtőszekrényekkel megpakolt Trabantokból álló autókaraván, amely a schengeni határnyitás napján megrendezésre kerülő budapesti programokat népszerűsíti.

December 21-én, a schengeni határnyitás napján a Merlin Színház a Miniszterelnöki Hivatallal és a Fővárosi Önkormányzattal együttműködve egész napos rendezvényre készül a budapesti Közraktárak épületeiben, ahol közösen búcsúztatják el azokat a fogalmakat, mint a piros útlevél, a disszidálás, a 70 dolláros keret és a Gorenje-turizmus. A rendezvényen interaktív kiállítás és filmvetítés várja az érdeklődőket, közéleti személyiségek (Grosics Gyula, Fischer Iván, Jancsó Miklós és mások) tartanak élménybeszámolót az utazás nehézségeiről, este pedig a "boldog szép napokat" búcsúztató parti következik.

- - - - - - - - - -

Sikeres évet zár a Tisza-tó

Sikeres évet tud maga mögött a Tisza-tavi régió, amelynek idén nemcsak megállítania sikerült a három éve tartó forgalomcsökkenést, hanem a várható 262 ezer vendégéjszakával 12 százalékos növekedést ér el a tavalyi évhez képest.

2008-ra további 2-4 százalékos emelkedést tervez a Magyar Turizmus Zrt. Tisza-tavi Regionális Projekt Irodája. Emelkedett a régióba érkező vendégek száma is, ami év végéig várhatóan eléri a 86 ezer főt, ez 8 százalékos növekedést jelent 2006-hoz képest.

A Tisza-taviak elégedettek az idei szezon eredményeivel, a Természetjárás Évében számos akciót indítottak, létrehozták a Tisza-tavi Túraközpont Hálózatot, elindították a Tisza-tavi Természetjáró 8 próba rendezvénysorozatot és kialakították a Tisza-tavi régió kerékpáros imázsát. A Tisza-tavi Túraközpont Hálózat franchise rendszerben nyújt olyan garantált szolgáltatásokat, mint a túraeszköz-bérlés, szerviz, térképek, kiadványok, non-stop információs szolgálat, túravezetők, túramenük, és biztonságos parkolás biztosítása. A vízi, kerékpáros, lovas és gyalogos túraközpontok a régiót behálózva közel 30 ezer vendéget szolgáltak ki 2007-ben.

- - - - - - - - - -

Utolsó állomásához érkezett a Tensi Karaván

Elfoglalt hetet tud a háta mögött a Tensi csapata, amely az elmúlt négy napban az ország különböző pontjain (Gyorben, Szegeden, Hajdúszoboszlón) tartott tréninget viszonteladói számára. A karaván utolsó, tegnapi állomása Budapest volt, ahol a fővárosi partnerek ismerhették meg a Tensi téli árualapját.

- - - - - - - - - -

Két napig a Marriottban a hazai szállodások

"Szeretnénk e szakmával jó barátságot ápolni", mondta dr. Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere köszöntőjében a Magyar Szállodaszövetség (MSZSZ) idei, a Marriott Budapest Szállodában tartott, kétnapos őszi közgyűlésének megnyitója alkalmából.

- - - - - - - - - -

Magyarország a világon a második legjobb ár-érték arányt kínálja a turistáknak

A Weber Shandwick kommunikációs tanácsadó cég által végzett kutatás szerint újra Ausztrália lett a legnépszerűbb ország-márka az idei Ország Márka Index (Country Brand Index - CBI) rangsora alapján.

- - - - - - - - - -

500 milliós külön forrás turisztikai marketingre

Kovács Miklós turizmusért felelős szakállamtitkár és Róna Iván, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója kedden megállapodást írt alá, amelyben az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 500 millió forint, marketingre fordítható külön forrást folyósít a nemzeti turisztikai marketingszervezetnek.

- - - - - - - - - -

Közel 600 középiskolás a TuristaOsztály versenyben

A VisitBritain turisztikai hivatal TuristaOsztály elnevezésű online játékára közel 600 osztály nevezett azzal a céllal, hogy a négyfordulós játék során kialakítsák saját virtuális klubjukat, és megnyerjék a főnyereményt, az 1 hetes skóciai osztálykirándulást.

- - - - - - - - - -

Budapest: specializált fürdőfejlesztések

Számos újdonsággal, fejlesztéssel kívánja a strandokra, fürdőkbe csalogatni a vendégeket a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (BGYH). A vállat stratégiája szerint ezentúl az egyes fürdők egyedi arculata kerül a középpontba, tudtuk meg Ferenci Tibortól, a BGYH Zrt. vezérigazgatójától.

- - - - - - - - - -

Szakmai konferencia a Spa&Wellness kiállításon

A Hungexpo D pavilonjában fogadja a látogatókat november 11-ig az immár hatodik alkalommal megrendezett Spa&Wellness Egészségturisztikai szakkiállítás, konferencia és vásár, amelynek ünnepélyes megnyitóján dr. Ujhelyi István, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára köszöntötte az egybegyűlteket.

- - - - - - - - - -

Franciaországban várják a magyar síelőket

Jelentős lökést adhat a franciaországi síforgalomnak az a charterjárat, amely januártól közlekedne Budapestről Torinóba, ahonnan számos népszerű francia síterep könnyen elérhető.

- - - - - - - - - -

Katalógusbemutató merészen fűszerezve

Thai masszázs, afrikai hajfonás, karibi ritmusok, valamint ízes étkek és mennyei koktélok várták a Chemol Travel partnereit a Tabu Lounge étteremben.

- - - - - - - - - -

Gyógyturisztikai fejlesztések délkeleti szomszédunknál

Románia idén másodszor vesz részt a Spa&Wellness kiállításon. A standon több olyan cég kínálja szolgáltatásait, amely komoly fejlesztéseket hajtott végre az utóbbi évek során.

- - - - - - - - - -

Szlovákia nagy dobása

170 négyzetméteres standon 13 szlovákiai szolgáltató kínálja szolgáltatásait az idei Hó-Show-n.

- - - - - - - - - -

50 kiállító az osztrák standon

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet standján a látogatók 50 osztrák kiállító ajánlatából válogathatnak.

- - - - - - - - - -

Budapestet népszerűsítő kampány indult Észak-Európában

A Magyar Turizmus Zrt. október utolsó napjaiban nagyszabású kampányt indított a Budapest Winter Invasion akció és a magyar főváros téli turisztikai kínálatának népszerűsítése érdekében Észak-Európában.

- - - - - - - - - -

Őszi Tourinform találkozó

A Magyar Turizmus Zrt. november 8-án rendezte meg az őszi országos Tourinform találkozót, amelyen két eredményes Tourinform iroda működési modelljét is megismerhették a résztvevők

- - - - - - - - - -

Az Év Tourinform-iroda Fenntartója díj

A Magyar Turizmus Zrt. a Tourinform Szövetséggel közösen 2004-ben megalapította az "Év Tourinformátora" díjat, amelyet minden évben a Tourinform irodákban dolgozók szavazatai alapján a legeredményesebb munkatárs kap meg

- - - - - - - - - -

Magyarországot jobban kedvelik a svájciak, mint Csehországot vagy Horvátországot

A Travel Inside svájci utazási magazin felmérése szerint Magyarország a 9. helyen szerepel a 2006-ban a svájciak által leglátogatottabb országok rangsorában

- - - - - - - - - -

Rózsával ünneplik a Tisza-tó 30. születésnapját

Jövőre ünnepli harmincadik születésnapját a Tisza-tó, a jubileumi évre felkészülve a régió települései és szolgáltatói - köztük a Tisza-tavi Túraközpont Hálózat tagjai - 30-30 tő rózsát ültettek el november 8-án szerte a Tisza-tavi régióban, hogy azok 2008-ban, már az évfordulóra virágot hozzanak, és teljes pompájukban díszítsék a köztereket, a turisták által látogatott helyeket.

- - - - - - - - - -

IV. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál

November 24-25-én a Vörösmarty téri Gerbeaud Ház ad otthont a IV. Magyarországi Újbor és Sajt Fesztiválnak.

Bővebben a www.turizmusonline.hu oldalon

- - - - - - - - - -

Téli síajánlatok és egzotikus felfedezések

Az Unitravel csapata tegnap tartotta téli katalógus-bemutatóját partnerei számára. A cég igazgatója, Urbantsok Gábor részletesen ismertette a 2007/08-as szezon síajánlatait, az egzotikus üdülési, valamint szilveszteri kínálatot, továbbá a különleges tájakra kalauzoló felfedező túrákat.

A téli ajánlatok között továbbra is Franciaországban a legnagyobb a választék, ahol újdonságnak számít a szállások színvonalának emelkedése. Az iroda február 9. és március 8. között is kedvező árakon kínálja francia ajánlatait, annak ellenére, hogy ebben az időszakban a tanítási szünet miatt megemelkednek az árak. További sídesztinációk: Olaszország, Dél-Tirol és Ausztria. Mindegyik ajánlatra igaz, hogy csoportos foglalás esetén is többféle kedvezményt dolgoztak ki, valamint a Malév 24 kg-ra emelte súlykorlátozását az Unitravel utasainak, így a sífelszerelés szállítása sem okozhat gondot. Aki mégis a helyszínen bérli a felszerelést, ezt a hivatalos árszint alatt teheti meg. Szilveszterkor a megszokott módon Máltára és Mallorcára indítanak charterjáratot. További évzáró ajánlat Párizs és London. A római szilveszter ezúttal a magas hotelárak miatt hiányzik a katalógusból, helyette Valentin-napi utat szerveznek az olasz fővárosba. A különféle karneválokra és ünnepekre ebben a szezonban is programoznak utakat. Az egzotikus ajánlatok között immár harmadik éve, kedvező árakkal és széles hotelválasztékkal szerepel Thaiföld, Phukettel is kibővítve a palettát. Idén az utak időtartama növekedett, mivel nem charterjáratokkal, hanem az Aerosvit légitársaság menetrend szerinti gépeivel kalkuláltak. Az egzotikus kínálat másik fő pillére Dubai, ahol 7 különböző stílusú, színvonalú és fekvésű hotel közül lehet választani. Egyre népszerűbbek az iroda kínálatában az egzotikus felfedezőtúrák, amelyek előtt az utasok számára mindig tartanak egy találkozót, ahol részletes tájékoztatást kapnak, és az idegenvezetővel is találkozhatnak. Vidéki ügyfeleiknek írásban juttatják el a részletes ismertető anyagokat.

- - - - - - - - - -

Hazánkban tartja bemutatóját a REWE Touristik

Németország egyik legnagyobb utazási konszernje, a REWE Touristik minden évben október végén mutatja be következő évi katalógusait egy nagyszabású rendezvény keretében.

Korábban Németországon kívül csak más német nyelvterületeken, Svájcban, illetve Ausztriában került sor az eseményre. 2007-ben azonban hazánkra esett a választás. A "Rendezvous in Budapest" elnevezésű bemutatót október 25. és 29. között Budapesten rendezik meg. A REWE Touristik csoport az eladási statisztikáik alapján válogatja össze a katalógus-bemutatójára meghívott német utazási irodákat, így Magyarország valóban a legnagyobb forgalommal rendelkező német utazásközvetítőknek mutatkozhat be. A német szakemberek két csoportban érkeznek hazánkba. A repülőtérrol egyenesen az Operaházba mennek, ahol a REWE vezetősége mellett, dr. Ujhelyi István az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára, illetve Ikvai-Szabó Imre Budapest fopolgármester-helyettese és dr. Walkó Miklós, a Magyar Turizmus Zrt. elnöki tanácsadója köszönti őket. A rendezvény második napján a Magyar Vasúttörténeti Parkban kerül sor arra a nemzetközi utazási kiállításra, amelyen a magyarországi régiók mellett a világ különböző országaiból érkező kiállítók mutatják be turisztikai kínálatukat a német utazási irodáknak. A REWE statisztikái alapján a rendezvényt követő évben a rendezvénynek helyszínt adó országban 10%-os beutazó-forgalom növekedéssel lehet számolni.

- - - - - - - - - -

Ülést tartott a MVSZ elnöksége

A Magyar Vendéglátó Szövetség (MVSZ) elnökségének legutóbbi ülésén résztvevők többek között a közelmúlt szövetséget érintő eseményeiről hallhattak beszámolót.

Az ülés egyik fő témája volt, hogy a szövetség részvételével Brüsszelben megalakult a közétkeztetési ágazat Európai Párbeszéd Bizottsága, amelynek köszönhetően az MVSZ a jövőben közvetlenül, az előkészület fázisában kapja majd meg az Európai Bizottság ágazatot érintő anyagait. Európai szinten számos közös kezdeményezés zajlik a vállalati szociális felelősségvállalás és a túlsúlyosság elleni küzdelem jegyében. Az ágazat tovább folytatja küzdelmét az Európai Bizottság támogatásával, hogy hazánkban is mind nagyobb teret nyerjen a közétkeztetési közbeszerzéseknél a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat bevezetésének igénye. Az MVSZ megkezdte a felkészülést az Európai Közétkeztetési Munkaadók Szövetségének (FERCO) 2008 júniusában Budapestre tervezett közgyűlésének megszervezésére. Egyenlőre nem hoztak eredményt a VIMOSZ-szal (Vendéglátó és Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége) kezdett egyesülési társulások. Az elnökség az ülésen reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben ezek sikeresen folytatódhatnak. Az MVSZ képviselői novembertől kezdik meg tárgyalásaikat az Ágazati Párbeszéd Bizottságban végzendő újabb feladatok kapcsán a munkaadói oldal és a munkavállalók képviselőivel. Az elnökség az ülésen foglalkozott az ágazatot rendkívül súlyosan érintő nyersanyagár-emelési igényekkel is, és felmérést indít a szövetség tagsága körében a lehetséges teendők megállapításra.

- - - - - - - - - -

Borutasok Olaszországban

Tíz európai országot képviseltek azok a borturisztikai szakemberek, akik részt vettek a VinTour projekt múlt hét csütörtökön Coneglianóban (Treviso megye, Olaszország) megrendezett zárókonferenciáján.

Az Európai Unió által támogatott kezdeményezés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetésével és öt dél-dunántúli borút szakmai közreműködésével indult 2005-ben. A magyar borutak mellett négy olasz és egy spanyol borút is részt vett a munkában, amelynek legfontosabb eredménye a tavaly októberben Siófokon elfogadott Európai Borút Minősítési Rendszer. Az Európai Borút Minőség védjeggyel és oklevéllel lehetővé válik, hogy a szolgáltatók Európa-szerte azonos minőségi garanciát nyújthassanak a borutakra látogató turistáknak. Az olaszországi konferencián a projekt eredményeinek ismertetése mellett a résztvevők megvitatták a minősítési rendszer további országok borútjain történő bevezetésének lehetőségét is. A Mohács-Bóly Fehérborút, a Villány-Siklósi Borút, a Szekszárdi Borút és a Dél-Balatoni Borút tavasszal már képzéseken ismertette az új minősítési rendszert tagjai számára. Mivel ez a rendszer - amelynek végleges változata hamarosan letölthető lesz a www.vintour.hu honlapról - nagy lépés a minőségi borturizmus fejlesztésben, a partnerek 2008-tól a többi magyar borutat is szeretnék bevonni ennek alkalmazásába.

- - - - - - - - - -

80 napon belül a Föld körül

Szeptember közepén került bejegyzésre a Willy Fog Utazási Iroda, amely Budapest kilencedik kerületének tömbház-rehabilitációja keretében megújult részén, a Balázs Béla utca 18. szám alatt található irodaházban fogadja ügyfeleit.

Az utazási iroda fő profilja a belföldi szabadidős és incentive utaztatás, valamint a beutaztatás. A cég megalakulása óta eltelt néhány hétben már három csoportos és több egyéni programot is sikeresen lebonyolított, árulta el Molnár Attila, az utazási iroda üzletvezető tulajdonosa. A Willy Fog a piac más szereplőihez képest abban lesz különleges, hogy évtizedes tapasztalattal és alapos országismerettel személyre szabott ajánlatokat állítanak össze, amelyben a belföldi kínálat legjavát nyújtják, mondta el a cégvezető. A minőségi ajánlatokhoz minden alkalommal kirándulási és programjavaslatokat is társítanak. Partnereiken keresztül főleg az angolszász területekről, valamint Észak-Európából számítanak beutazó csoportokra. Az iroda osztálykirándulások szervezésével is foglalkozik majd, valamint koncert-, színház- és múzeumi belépőket is vásárolhatnak itt az érdeklődők. A jegyeket az online rendszernek köszönhetően már az irodában kinyomtatva kézhez kapják a vásárlók. Külföldi utakat megbízottként értékesítenek. Az iroda várakozása szerint forgalmának jelentős részét a céges utaztatás teszi majd ki, de üdülési csekk elfogadóhelyként egyéni utasokra is számítanak. Az iroda árualapjának kialakítása jelenleg is zajlik, ezt viszonteladó partnereik felé november első felében fogják publikálni. A cég az utaztatás mellett turisztikai tanácsadó tevékenységgel is foglalkozik, tematikus tanulmányút szervezést, kiadványokhoz fotóanyag készítését és szállodai felméréseket-teszteléseket is rendszeresen vállalnak. Az utazási iroda weboldala, a www.willyfog.hu a közeljövőben kezdi üzemelését.

- - - - - - - - - -

Jönnek a turisztikai pályázatok

Október 4-étől érdemes figyelni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapját, ugyanis ekkortól lesznek elérhetők a regionális turisztikai attrakció- és termékfejlesztési pályázatok - jelentette be egy tegnapi tájékoztatón Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter.

A hivatalos becslések szerint mintegy 250 projekt részesülhet több mint 58 milliárd forint támogatásban, a novemberben meghirdetésre kerülő, a turisztikai fogadóképesség javítását szolgáló pályázatokon pedig további 26 milliárd forint támogatást lehet elnyerni, körülbelül 130 konkrét projektre. A szálláshely-fejlesztés terén a legtöbb forrásra a Dél-Dunántúl vállalkozói számíthatnak, mivel ők 9,5 milliárd forintra pályázhatnak. A Dél-Alföldön szintén jelentős fejlesztések valósulhatnak meg a 4,6 milliárd forintos keretösszegből. A turisztikai infrastruktúra szempontjából fejlettebb nyugat-dunántúli, közép-dunántúli és közép-magyarországi régiókban egyenként kétmilliárd forint alatti összeget szánnak erre a célra.

A vonzerőfejlesztésben a Dél-Alföldé a vezető szerep két pályázat keretében, összesen 15,7 milliárd forintos keretösszeggel, második az Észak-Alföld közel tízmilliárdos keretösszeggel.

Jövő év elején írják ki a harmadik turisztikai pályázatcsomagot, ötmilliárd forint összértékben, a turisztikai desztinációmenedzsment szervezetek létrehozására.

A miniszter elmondta, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2007-2013. között összességében 300 milliárd forint áll rendelkezésre turisztikai fejlesztésekre. A fejlesztések fő célja a régiók turisztikai vonzerejének növelése, a minőségi termékek és szolgáltatások fejlesztése. Infrastruktúra-fejlesztési projektek esetében a projektek kötelező eleme az akadálymentesítés.

- - - - - - - - - -

Javult hazánkban a piaci környezet

A Világbank és az IFC (International Finance Corporation) tegnap hozta nyilvánosságra az évente kiadásra kerülő, idén immár ötödik alkalommal megjelent "Doing Business 2008" tanulmányát, amely a különböző országok piaci környezeteit hasonlítja össze.

A kiadvány segít megbecsülni az egyes rendeleteknek a gazdaság növekedésére kifejtett közvetlen hatását, országok közötti összehasonlítást végez, és azonosítja a gyakorlatban jól bevált reformokat. A Világbank Kelet-Európát hozza példának arra, hogy ha egy ország üzleti szabályozását javítja, akkor ott egyre több új vállalkozás veszi kezdetét. Kelet-Európában az új piaci szereplők számában ugrásszerű növekedés volt tapasztalható idén, amely vetekszik Kelet-Ázsia gyors növekedésével. A világon legkedvezőbb üzleti környezettel Egyiptom, Horvátország, Ghána, Macedónia, Georgia, Colombia, Szaúd-Arábia, Kenya, Kína és Bulgária büszkélkedhet. A top tízbe került országokban a reformok egyszerűsítették a vállalkozás indítását, szigorították a tulajdonjogokat, fokozták a befektetők védelmét, könnyítették a hitelhez jutást, enyhítették az adóterheket, és növelték a forgalmat, miközben a költségeket csökkentették. Hazánk a ranglistán továbbra is a közép mezőnyben található, azonban jelentősen javított tavalyhoz képest. A korábbi 66. helyezésről idén a 45. helyre lépett elő.

- - - - - - - - - -

Többlettámogatás országmarketingre

Bajnai Gordon bejelentette, hogy a Pénzügyminisztériummal kötött megállapodás alapján a költségvetésből a Magyar Turizmus Zrt. 500 millió forintos többlettámogatást kap a 2007. évi utószezoni forgalom élénkítésére és a jövő év előkészítésére.

Ebbol az összegből három marketingkampányt finanszíroz a szervezet: 280 millió forint jut egy külföldi Budapest-kampányra, 120 milliót fordítanak új küldőpiacokon a diszkont- légitársaságokkal közös marketingakciókra, továbbá 100 milliót költenek belföldi utószezoni forgalomösztönző akciókra. A miniszter azt is hozzátette, hogy a marketingre szánt összeget jövőre a turistaforgalom alakulásával párhuzamosan fogják változtatni, vagyis ha nő a forgalom, több pénz jut marketingre is.

Bajnai Gordon azt is elmondta, hogy a régóta várt turizmustörvény akár már az idén a parlament elé kerülhet, a törvény egyik legfontosabb feladata, hogy világossá tegye az állami, önkormányzati és magánszektor turizmussal kapcsolatos feladatait.

- - - - - - - - - -

Négy gyógyfürdő újulhat meg hazai forrásból

Tegnap sajtótájékoztató keretében hirdették ki a muemlékfürdő-pályázat eredményét.

Négy hazai gyógyfürdő nyert összesen 1,8 milliárd forintot: a budapesti Gellért-, valamint a Széchenyi-fürdő egyenként 550 millió forintos, a székesfehérvári Árpád-fürdő 300 millió forintos, az esztergomi fürdő pedig 400 milliós állami támogatást kap a felújításhoz.

- - - - - - - - - -

Gratulálunk a Pro Turismo-díjazottaknak!

A hagyományoknak megfelelően a Turizmus Világnapján az idén is kiosztották a legmagasabb szakmai elismerésnek tekinthető Pro Turismo-díjakat.

A Pro Turismo díjbizottság javaslata alapján ez évben is 12 szakembert részesített elismerésben Bajnai Gordon önkormányzati és területfejlesztési miniszter a turizmus irányításában, tervezésében, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolatok terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként. Poszthumusz kapta meg a díjat Kudar Lajos, aki közel 40 évet töltött az IBUSZ-nál, volt az Idegenforgalmi Tájékoztató Szolgálat (a Magyar Turizmus Zrt. elődje) igazgatója, éveket töltött külszolgálatban és több útkönyvet is írt. Dr. Albel Andor, a Dél-alföldi Regionális Turisztikai Marketingiroda igazgatója a régió turizmusának fejlesztéséért, valamint a határmenti turisztikai kapcsolatok és a gyógyturizmus fejlesztése terén végzett tevékenységéért kapta meg a díjat. Bognár Gyula, az Avis Franchise igazgatója a gépkocsibérlés turizmusban való elterjesztéséért, Deák Judit idegenvezető és Drégely Ágnes, a MUISZ Beutaztató bizottságának vezetője magas színvonalú szakmai munkájáért részesült elis merésben. Pro Turismo-díjat kapott továbbá Hencsey Gusztáv, a Magyar Rendezvényszervezok Szövetségének volt elnöke, dr. Horváth Gábor, a Magyar Fürdoszövetség elnöke, Kardos Endre, a Budapest-Közép-Duna-vidéki RMI igazgatója, dr. Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés Apátság perjele, dr. Somogyi Zoltán, nagykövet, korábbi turisztikai államtitkár, Szabó Pál, a Magyar Gasztronómia nagykövete, valamint Szalóki Jenő, a Zala Megyei Idegenforgalmi Bizottság elnöke.

- - - - - - - - - -

Egerszalók természeti kincseit bemutató sétaút

Egerszalókon a gyógy- és wellnessfürdő mellett megvalósult, kaptárköveket feltáró 2,9 kilométeres sétaút egy órányi kellemes gyaloglással láthatóvá teszi az Egerszalók környéki híres sódombot, valamint a tájra jellemző kaptárköveket.

A több mint 600 millió forintos beruházás a Regionális Fejlesztés Operatív Program támogatásával valósult meg. A sétautat futópálya és játszótér, valamint a völgyben és annak környékén élő madarakat bemutató madárház teszi az egész család számára élvezetessé. A park környékét mesterségesen kialakított, ám a tájba tökéletesen illeszkedő látványtavak teszik hangulatossá: egy 542 négyzetméteres kisebb, egy 2609 négyzetméteres nagyobb, valamint a sódombok alatt egy 873 négyzetméteres tó. A bemutató út és a látogatói tér, valamint a hozzájuk kapcsolódó valamennyi létesítmény tervezésekor lényeges szempont volt, hogy mindez a lehető legjobban igazodjon a terephez, és a legkevésbé terhelje a környezetet: a kaptárkövek védelmét például fa korlátok és figyelmeztető táblák segítik. Tőgyi Gábor, Egerszalók polgármestere elmondta, tervben van a sétautat és a fürdőt a településsel összekötő mintegy 1 kilométeres kerékpárút megépítése, és további szabadidős és sportlétesítmények kialakítása is.

- - - - - - - - - -

Részvételi lehetőség külföldi turisztikai kiállításokon

2008-ban A Magyar Turizmus Zrt. részvételt hirdet idegenforgalmi szolgáltatók részére a 2008. évi külföldi turisztikai kiállítások magyar nemzeti standján. Az MT Zrt. 2008-ban új, modernizált arculattal, 3 kategóriában jelenik meg 63 db külföldi kiállításon.

A legfontosabb küldőországok piacainak legrangosabb utazási vásárain (14 kiállítás) központi standdal jelenik meg. A megjelenést a Magyar Turizmus Zrt. központja (Promóciós Csoport) szervezi, a szolgáltatók is itt jelentkezhetnek. További 22 kiemelt vásáron képviseleti szervezésben jelenik meg. A részvételt a Magyar Turizmus Zrt. területileg illetékes külképviseletei koordinálják. A szolgáltatók a jelentkezési lapot szintén a Promóciós Csoportnak küldik, aki továbbítja azokat az illetékes külképviseleteknek. A visszaigazolást, valamint a kiállítókkal való kapcsolattartást a képviseletek végzik. A Magyar Turizmus Zrt. külképviseletei további, fontosnak ítélt vásárokon is részt vesznek önállóan. Ezek a kiállítások általában kisebb vonzerejű, vidéki rendezvények. A magyar stand kisebb alapterületű, a képviseletek mobil installációval jelennek meg. A szolgáltatók többnyire prospektussal tudnak csatlakozni, de néhány vásáron személyes részvételre is lehetőség van.

Jelentkezési határidő: a kiállítások nyitása előtt 3 hónappal (január-februári vásárok esetében 2007. október 31.)

Időpontok és részvételi díjak a www.itthon.hu honlap Szakmai oldalak > Kiállítások menüpont alatt találhatók.

- - - - - - - - - -

Bővíti kínálatát a Neckermann

A Balatonfüredi Kempingben tartotta katalógus bemutatóját a Neckermann, ahol a prezentációk mellett játékos vetélkedők keretén belül is sok hasznos információt szerezhettek a résztvevők.

Az utazási iroda úgy szeretné megtartani helyét az élmezőnyben, hogy nem árakat csökkent, hanem új utakkal bővíti kínálatát. A 2007/08-as téli katalógus síajánlatokat és téli üdüléseket tartalmaz osztrák, francia, német, olasz, svájci és szlovák desztinációkkal. Idén télen repülési ajánlataik célállomásai: Gran Canaria, Teneriffe, Madeira, Tunézia, Egyiptom, Málta és a két újdonság, Lanzarote és Fuerteventura, bécsi indulással. A téli egzotikus úti célok között India az újdonság, emellett szerveznek utakat Kenyába, Zanzibárba, Mauritiusra, Thaiföldre, a Maldív-szigetekre, Jamaikára, a Dominikai Köztársaságba, Kubába és Mexikóba. Az egzotikus utaknál további újdonság a "flexi package", vagyis az utasok egyéni igényeihez igazodva állítják össze az utat. A belföldi ajánlatok között wellness-, vízparti, hegyvidéki és gyógyüdüléseket kínálnak.

- - - - - - - - - -

Osztrák workshop rekord számú résztvevovel

Pénteken a Best Western Hotel Hungaria adott otthont az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung) hagyományos oszi osztrák workshopjának.

A rendezvényen idén minden eddiginél több, 63 osztrák kiállító - tartományok, régiók, szállodák és beutaztató irodák - vett részt, emellett hat svájci szolgáltató is bemutatta ajánlatait a hazai turisztikai szakma közel 140 képviselőjének. Kapus György, az Österreich Werbung közép-európai igazgatója elmondta: az osztrák és svájci szolgáltatók bemutatkozása az elkövetkező hetekben Ljubljanában, Zágrábban és Belgrádban folytatódik. A kiállításon először találkozhattak a kiállítók a képviselet munkáját bemutató kiadvánnyal, amelynek célja, hogy az osztrák partnerek információkat kapjanak a képviselet közép-európai piacokon (kilenc ország) végzett tevékenységéről. A "Mit Rückenwind in Zentraleuropa" című füzetben a képviselet kiadványaiban, katalógusaiban, internetes portálján való megjelenési lehetőségekről, tervezett tanulmányutakról, rendezvényekről, és a régióban 2008-ban megvalósuló kiállításokról kaphatnak hasznos információkat az osztrák szolgáltatók. A kiadványt postai úton és workshopokon kapják meg. A 15 oldalas tájékoztató bővebb verziója a www.austriatourism.com/zentraleuropa oldalon olvasható.

- - - - - - - - - -

Magyar Vidéki Turizmus Napjai

Szeptember 21-én a Magyarországi LEADER Központ, a Magyar Turizmus Zrt., a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium együttműködésében rendezik meg a LEADER - Magyar Vidéki Turizmus Napjait.

A rendezvény keretében 340 vidéki település közel 940 turisztikai szolgáltatója több mint 1400 turisztikai szolgáltatással, komplex turisztikai csomagokkal és legalább 30%-os árkedvezménnyel várja az érdeklődőket. A rendezvény látogatói gasztronómiai különlegességeket is kóstolhatnak a palócföldi fogadóktól az alföldi csárdákon át, a zalai hagyományőrző éttermekig. Az esemény ideje alatt lehetőség nyílik többek között szervezett túrákon való részvételre, különleges mézek, borok, gyümölcsök kóstolására, dunai "aranymosásra". A vállalkozó kedvűek egy rendhagyó olimpián is részt vehetnek. Az erőpróbák között szerepel a patkódobálás, vízhordás kantában és talicskával, illetve a karikás ostorpattintás. A rendezvény honlapján, a www.hazajaro.hu oldalon számtalan kedvezményes szállás, étkezési és egyéb programlehetőség közül lehet választani. A honlapon megtalálhatóak többek között kastélyszállók, wellnesshotelek és a vidéki turizmus elengedhetetlen falusi vendéglátóhelyei is.

- - - - - - - - - -

Erős szezont zárt a bükkszéki termálfürdő

A bükkszéki Salvus termálfürdvben a tavalyinál erősebb szezont zártak. A forró nyár is közrejátszott abban, hogy csaknem százezren váltottak belépőt a fürdő területére.

A fenntartó önkormányzat igyekezett a parkolási lehetőségeket is bővíteni, ennek köszönhetően az elmúlt évinél negyven százalékkal nagyobb összeget tudhatnak magukénak a település kasszájában. Augusztusban sokakat vonzott a nemrégiben megnyílt Salvus víz történetét bemutató állandó kiállítás is, amely a gyógyvíz további népszerűsítésében is jelentős szerepet játszik.

- - - - - - - - - -

Budavári Pálinka- és Kolbászfesztivál

Október 5-7. között idén második alkalommal kóstolhatjuk meg a világhírű magyar pálinkákat, a legkiválóbb magyar kolbászkészítők pedig idén első alkalommal igazi különlegességekkel várják a Budai Várnegyed Savoya teraszára látogatókat.

A korábbi pálinkafesztiválokhoz hasonlóan idén is nagy volt az érdeklődés a gyártók között, a szervezők azonban a hely szűke miatt kénytelenek voltak limitálni a létszámot, így kizárólag a legjobb tizenöt pálinkafőzde és a legkülönlegesebb tíz kolbászkészítő mutathatja be portékáit. Idén egy új kezdeményezésnek, a "Magyar Pálinka Védjegy" bevezetésének lehetünk tanúi. A kiállítók különös hangsúlyt fektetnek a pálinkák megkülönböztetésére a hasonló szeszesitaloktól, és szívesen látják el vásárlási és fogyasztási tanácsokkal a gasztronómia szerelmeseit.

- - - - - - - - - -