Akropolisz

AKROPOLISZ

A strand délnyugati sarkával szemközt nyíló Görömbölyi utca egyik domboldali telkén áll az Akropolisz néven ismert épület. A telek eredetileg a munkácsi, majd a hajdúdorogi görög katolikus püspökség tulajdona volt. A rajta emelt épületet püspöki nyaralóként és papi otthonként használták.

A mai objektumnak feltehetôen már a 18. században volt elôzménye. Ez egy késô barokk épület, s egy keleti szertartású kápolna lehetett. Minden bizonnyal Bacsinszky András igyekezete folytán épült fel, aki 1772-1809 között volt püspök, s 1776-ban kapta Mária Teréziától javadalomként - egyebek között - Tapolcát és Görömbölyt. Ennek az épületnek a felszerelésébol, bútorzatából néhány eredeti darab megmaradt. Így a hejôcsabai görög katolikus kápona oltárbaldachinja, a a görömbölyi görög katolikus templom püspöki széke, kántorpadjai és oltár-gyertyatartói is innen származnak.

A munkácsi egyházmegyébôl vált ki 1912. június 8-án az új, magyar nyelvű szertartású hajdúdorogi püspökség, amelynek elsô püspöke Miklóssy István volt. Az ô nevéhez fűzôdik a mai Akropolisz felépíttetése. 1940-ben a miskolci lapok és a Tapolcai Fürdôújság is arról tudósított, hogy az épület az alapító püspök hagyatékaként az egyházmegye papi nyugdíjintézetének tulajdonába került. Kápolnáját korábban a fürdôvendégek nem használhatták, de ekkortól megnyitották mindenki számára.

Az épület ezt követô fél évszázados története, hasznosítása külön történet, amelynek vannak értelmezhetô és megmagyarázhatatlan idôszakai. Számos 'funkció'-jának egyike volt, hogy az 1980-as években itt kaptak helyet az ún. Miskolci Nyár szabadtéri rendezvényei, de az épületben mozi is működött. Volt egy néhány éves idôszak (1986-1989 között), amikor a tulajdonosváltozás lehetôsége is felvetôdött. újabb évtizednek kellett eltelnie, hogy felvetôdhessen a hajdúdorogi görög katolikus püspökség tulajdonát képezô épületegyüttes 'Görög Katolikus Kollégium'-má bôvítésének lehetôsége. 'A Miskolc-Tapolcán lévô Akropolisz épület felmérési terveinek és egyetemista fiúk részére kollégiummá történo átalakításának építészeti tanulmánytervé'-t a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal megbízása alapján 1998-ban Krisztik Pál építészmérnök készítette el.

Az átalakítási terv annak ismeretében készült, hogy a Görömbölyi u. 23. szám alatti épület az utca vonalától 40 méterre épült, (tehát ilyen elôkerttel rendelkezik). A 7,5 méteres szintkülönbséget lépcsôsorral 'hidalták át ' egykor a tervezôk és a kivitelezôk. Ez a nagy kiterjedésű elôkert rézsűs teraszos kialakítású, s állapota rendezett. Ugyanez nem mondható el a telek fô építményérôl, amely az eltelt évtizedek során számos átalakítást, 'homlokzati letisztítást' is megélt, de szerkezetében jelentôs rongálódás nem történt.

Az épület földszintjének kialakításával a szállodai elhelyezést vette figyelembe a tervezô, s azt, hogy az épület nyári használatnál is megfelelô fogadóképességgel tudjon működni. A földszinten a kis alapterületű kápolna, a könyvtár és olvasóterem mellett a recepció és a gondnoki lakás is helyet kapott. Az emeletre kétkarú lépcsôn lehet majd feljutni, s a tetôtérben 9 darab 4 ágyas szobát lehet kialakítani a szükséges kiszolgáló egységekkel, kellékekkel. Ha a terv megvalósul, minden bizonnyal lényegesen megváltoztatja a Görömbölyi utca hangulatát, s kellemes színfoltként fog illeszkedni környezetébe"